Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A2.B3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ predšk 1MŠ predšk 2
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Juráneková
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Gejza Holub
2    Dominik Krajčír
3    Marek Maťovčík
5    Martin Trsťan
7    Kristína Šišuláková
8    Angelika Weinhandlová
9    Adam Feješ
10    Otto Graus

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria