Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Boroňová
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktor Bugár
2    Lukáš Čiernik
3    Juraj Pernecký
4    Kristína Pientáková
5    Richard Slávik
6    Sebastián Varga
7    Matej Daňa

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria