Navigácia

Zoznam tried › Trieda Prípravka

Zoznamy žiakov: 3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.A2.AMŠ3MŠ1MŠ4MŠ predšk 1MŠ predšk 2MŠ2Prípravka1.A2.B
Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Boroňová
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 1
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktor Bugár
2    Lukáš Čiernik
3    Juraj Pernecký
4    Kristína Pientáková
5    Richard Slávik
6    Sebastián Varga

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria