Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ1

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Černáková
Počet žiakov: 4, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 1
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Jurík
3    Matej Kukuča
4    Michal Palidrab
6    Nina Trsťanová

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria