Navigácia

Zoznam tried › Trieda Prípravka

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Juráneková
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Fatima Ba
2    Tomáš Gavuliak
3    Nela Kukučová
4    Filip Slíž
5    Amina Streli
6    Ján Šimonič

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria