Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ4

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Kristínová
Počet žiakov: 5, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Filip Kollár
0    Sharron Lakotová
11    Andrea Slížová
13    Alexander Rosina
15    Adela Vychodilová

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria