Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ2

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Barbora Maxianová
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Branislav Hrúza
0    Kristína Krištofičová
0    Hana Pavlovičová
0    Loran Streli
0    Michal Šimunek
1    Viktória Čellárová
8    Sabina Fábryová

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria