Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ3

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Mjartanová
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Luboš Horváth
0    Laura Horváthová
0    Viliam Vichnálek
3    Marko Hámorník
6    Veronika Samcová
7    Tomáš Jozef Tonka
11    Erik Belica
20    Mia Kadvan

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria