Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A3.A3.B4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6
Triedny učiteľ: PaedDr. Silvia Vidová
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Beľaková
2    Klaudia Čechovská
3    Lukáš Hudec
4    Michaela Kardošová
5    Adam Žoldoš
6    Matúš Palidrab

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria