Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Jarmila Cifrová JC Rozvrh
Riaditeľka
jarmila.cifrova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Veronika Kristínová VK Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ4
veronika.kristinova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Silvia Neuvirthová SN Rozvrh
Zástupkyňa
silvia.neuvirthova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Tomáš Bálint TB Vychovávateľ
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
tomas.balint@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Marek Beliansky MB Vychovávateľ
Vedie krúžok: Plavecký krúžok
marek.beliansky@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Soňa Boroňová SB Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
sona.boronova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Agáta Čermáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
agata.cermakova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Gabriela Černáková Triedna učiteľka: MŠ1
gabriela.cernakova@zsidrotarska.sk
 
 
Richard Čerňanský Vychovávateľ
Vedie krúžok: Filmový krúžok
richard.cernansky@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Stanislav Domček SD Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
stanislav.domcek@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr.Art. Ivica Duray Tichá IT Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Divadelný krúžok
ivica.ticha@zsidrotarska.sk
 
 
Bc. Michaela Dutková MD Učiteľka
 
 
Ivica Feketšová IF Vychovávateľka
ivica.feketsova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Jana Gembalová JG Vychovávateľka
Vedie krúžok: Kuchárik
jana.gembalova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Terézia Grešnerová TG Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Folklórny krúžok
terezia.gresnerova@zsidrotarska.sk
 
 
Ing. Emília Hajdinová EH Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
emilia.hajdinova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Lívia Havaldová LH Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
livia.havaldova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Monika Homolová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
monika.homolova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Monika Homolová MH Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Hrabussayová ĽH Vychovávateľka
ludmila.hrabussayova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Zuzana Juráneková ZJ Rozvrh
Triedna učiteľka: Prípravka
zuzana.juranekova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Eva Jurdíková EJ Triedna učiteľka: MŠ6
eva.jurdikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Květa Juríková KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
kveta.jurikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Jarmila Klimáčková JK Rozvrh
Učiteľka
jarmila.klimackova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kľúčiková BK Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
beata.klucikova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kľúčiková Vychovávateľka
 
 
Mgr.Art. Zuzana Knapová Daubnerová ZKD Rozvrh
Učiteľka
zuzana.knapova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Michal Majtényi MM Vychovávateľ
Vedie krúžok: Atletický krúžok
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
michal.majtenyi@zsidrotarska.sk
 
 
Barbora Maxianová BM Triedna učiteľka: MŠ2
 
 
Mgr. Anna Mjartanová AM Triedna učiteľka: MŠ3
anna.mjartanova@zsidrotarska.sk
 
 
Bc. Tatiana Pavlová TP Vychovávateľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
tatiana.pavlova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Miroslava Pospíchalová MP Triedna učiteľka: MŠ5
miroslava.pospichalova@zsidrotarska.sk
 
 
Alexandra Pukkaiová AP Vychovávateľka
alexandra.pukkaiova@zsidrotarska.sk
 
 
PhDr. Magdaléna Romančíková, PhD. MR Učiteľka
magdalena.romancikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Diana Turiničová DT Rozvrh
Učiteľka
diana.turinicova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Silvia Vidová SiV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
silvia.vidova@zsidrotarska.sk

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria