Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Jarmila Cifrová JC Rozvrh
Riaditeľka
jarmila.cifrova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Silvia Neuvirthová SN Rozvrh
Zástupkyňa
silvia.neuvirthova@zsidrotarska.sk
 
 
PhDr. Magdaléna Romančíková, PhD. MR Zástupkyňa
magdalena.romancikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Marek Beliansky MB Vychovávateľ
marek.beliansky@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Adriana Bobocká AdB Učiteľka
Adriana.Bobocka@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Soňa Boroňová SB Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
sona.boronova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Mária Bubniaková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
maria.bubniakova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Gabriela Černáková Triedna učiteľka: MŠ4
gabriela.cernakova@zsidrotarska.sk
 
 
Richard Čerňanský Vychovávateľ
richard.cernansky@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr.Art. Ivica Duray Tichá IT Rozvrh
Učiteľka
ivica.ticha@zsidrotarska.sk
 
 
Ivica Feketšová IF Vychovávateľka
ivica.feketsova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Jana Gembalová JG Vychovávateľka
jana.gembalova@zsidrotarska.sk
 
 
Ing. Emília Hajdinová EH Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
emilia.hajdinova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Lívia Havaldová LH Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
livia.havaldova@zsidrotarska.sk
 
 
Perla Hippíková PH Vychovávateľka
perla.hippikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Monika Homolová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
monika.homolova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Hrabussayová ĽH Vychovávateľka
ludmila.hrabussayova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Jarošová MJ Triedna učiteľka: MŠ1
miroslava.jarosova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Zuzana Juráneková ZJ Rozvrh
Triedna učiteľka: Prípravka A
zuzana.juranekova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Eva Jurdíková EJ Triedna učiteľka: MŠ2
eva.jurdikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Květa Juríková KJ Rozvrh
Učiteľka
kveta.jurikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Jarmila Klimáčková JK Rozvrh
Učiteľka
jarmila.klimackova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kľúčiková BK Vychovávateľka
beata.klucikova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kľúčiková BK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
beata.klucikova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr.Art. Zuzana Knapová Daubnerová ZKD Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
zuzana.knapova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Lenka Kotúľová LK Triedna učiteľka: MŠ5
lenka.kotulova@zsidrotarska.sk
 
 
Dominika Kráľová DK Učiteľka
domi.kralova23@gmail.com
 
 
Lucia Lenghartová LL Vychovávateľka
lucia.lenghartova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Liptáková MF Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
magdalena.forgacova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Michal Majtényi MM Vychovávateľ
michal.majtenyi@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Anna Mjartanová AM Triedna učiteľka: MŠ3
anna.mjartanova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Dominik Neuberg DM Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
dominik.neuberg@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Hana Píšťanská HP Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Geografia
hana.pistanska@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Michaela Reznáková MR Učiteľka
michaela.dutkova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Diana Turiničová DT Rozvrh
Učiteľka
diana.turinicova@zsidrotarska.sk
 
 
Mgr. Saskia Vidová SaV Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
saskia.vidova@zsidrotarska.sk
 
 
PaedDr. Silvia Vidová SiV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
silvia.vidova@zsidrotarska.sk

© aScAgenda 2021.0.1245 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria