Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Fyz
  HV
  Kovo
  Log.
  VV
  Geografia GEO Rozvrh
  Informatiky INF
  Jazyková ANJ

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria