Navigácia

Zoznam tried

Názov
Prípravka Triedny učiteľ Mgr. Soňa Boroňová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Květa Juríková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Vidová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Kľúčiková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Juráneková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Homolová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Havaldová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Agáta Čermáková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Emília Hajdinová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislav Domček
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Grešnerová
MŠ1 Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Černáková
MŠ2 Triedny učiteľ Mgr. Markéta Filagová, PhD.
MŠ3 Triedny učiteľ Mgr. Anna Mjartanová
MŠ4 Triedny učiteľ Mgr. Veronika Kristínová
MŠ predšk 1 Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Pospíchalová
MŠ predšk 2 Triedny učiteľ Mgr. Eva Jurdíková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria