Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A2.B3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ predšk 1MŠ predšk 2
Triedny učiteľ: Mgr. Stanislav Domček
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tamara Babálová
2    Atilla Jecelín
3    Erik Križan
4    Pavol Kubini
5    Ema Kyselicová
6    Matúš Magyar
7    Katarína Ondrisková
8    Dominika Pinkeová
9    Daniela Pužová
10    Norman Sedlák
11    Martin Leginus

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria