Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.A2.AMŠ3MŠ1MŠ4MŠ predšk 1MŠ predšk 2MŠ2Prípravka1.A2.B
Triedny učiteľ: Mgr. Terézia Grešnerová
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivana Grdiničová
3    Ticiáno Horváth
4    Nikola Knapiková
5    Vanessa Kytková
6    Róbert Maceja
7    Marcela Durcová
8    Oliver Krajčír
9    Daniel Patrick Giertl
10    Matúš Slezák

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria