Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ predšk 2

Zoznamy žiakov: Prípravka1.A2.A2.B3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ predšk 1MŠ predšk 2
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Jurdíková
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Tomáš Gavuliak
0    Ondrej Hrúza
1    Fatima Ba
5    Elin Révayová
6    Marek Stríž
8    Juraj Pavlovič
10    Emma Mislovičová
14    Filip Slíž

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria