Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Fyz
  HV
  IKT
  Kovo
  Log.
  Mat
  VV
  Z

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria